Cases

Zorggroep Apeldoorn

logoZorggroep Apeldoorn en omstreken geeft invulling aan 'de zorggemeenschap': samen met familie en vrienden van de cliënt, vrijwilligers en natuurlijk onze professionals stemmen zij de zorg af op de wensen van de cliënt.Dienstverlening

Dijkgraaf-Projectinrichting heeft voor Zorggroep Apeldoorn e.o. verschillende (werk)ruimtes ingericht voor zusterposten, fysiotherapie, dagbehandeling en nachtzorg.Bijzonderheden

Gezien de werkzaamheden is bijzondere aandacht uitgegaan naar licht (dag en nacht), de combinatie van werken en ontvangen en ergonomie (o.a. hoog/laag-tafels). Bijzonder was de samenwerking met de Arbo-manager: regelmatig vond kennisuitwisseling plaats met onze specialisten op het gebied van ergonomie (zie ook Dijkgraaf werkplekverbetering).